Kontakty

Kontaktní údaje do masny Vysočina Hodice.

sklad MTZ
Monika Morkusová
e-mail: monika.morkusova@krahulik.cz , tel. 567 148 580

technolog výroby
Bc. Filip Kuchyňa
e-mail: [email protected], tel. 567 148 590

normy
Bc. Ladislav Pařil
e-mail: [email protected], tel. 567 148 440

laboratoř
Věra Skočdopole
e-mail: vera.skocdopole@krahulik.cz, tel. 567 148 520

vedoucí technického úseku
Ing. Oldřich Hamerník
e-mail: [email protected], tel. 567 148 600

bezpečnostní technik
Lubomír Čermák
e-mail: [email protected], tel. 567 148 601

správce IT
Ing. Jiří Novák
e-mail: [email protected], tel. 567 148 602

podniková prodejna Hodice - tel. 567 148 622
podniková prodejna Třešť - tel. 567 214 173