Genius loci továrny v Hodicích

Vysočina Hodice

Vysočina Hodice - silný příběh.

Genius loci továrny v Hodicích na Vysočině se začal tvořit už v roce 1860, kdy zde byla postavena továrna na výrobu a zpracování sukna. Po úpadku podnikání v textilním průmyslu se majitel továrny spojil s podnikatelem Janem Satrapou a v roce 1926 založili Akciovou továrnu na salám a poživatiny, a.s. Hodice.

Poměrně malý provoz v Hodicích má všechny potřebné parametry na výrobu toho nejkvalitnějšího v oblasti trvanlivých salámů. Přilehlý rybník a drsné podnebí Vysočiny vedly majitele kolem roku 1937 k výstavbě přírodní sušárny. Ta je dnes již unikátem a od třicátých let se v ní téměř nepřetržitě suší a zakuřují trvanlivé salámy.

Kdybychom neměli přísné předpisy potravinářů, určitě by se nám vyplatilo vodit do sálů sušárny turisty, je na ně totiž impozantní pohled. V průvanu s optimální vlhkostí vzduchu se pohupují štangle salámu, patina starých rozlehlých místností, vůně typická pro uzení kouřem vyvíjeným na pravém ohništi z bukových štěpků a za okny nejkrásnější krajina široko daleko.

Ne náhodou vybrali tehdejší členové vedení Jihomoravského průmyslu masného provoz v Hodicích ke splnění strategického státního úkolu – vymyslet alternativu k nedostatkovému dovozovému Uheráku. A protože tehdejší československé veterinární předpisy nedovolovaly vyrábět fermentovaný salám, prochází Vysočina, pojmenovaná po místě svého vzniku, tepelným zpracováním. Dodnes v Hodicích vyrábíme salám s původní originální recepturou pod názvem Vysočina Hodice 1967. A protože si velmi vážíme skvělé kvality tohoto výrobku i silného příběhu, který za ním stojí, rozhodli jsme se pro redesign obalů, který jasně komunikuje propojení výrobků Vysočiny Hodice se skvělou chutí, v níž jsou hlavními ingrediencemi poctivé řemeslo a čistá příroda.