Historie

Historie

Značka Masna Studená má do dnešních dob mezi milovníky uzenin velmi dobrý zvuk a nad jejími produkty zaplesá srdce nejednoho labužníka.

Řeznický mistr František Satrapa působil ve Studené od roku 1875, kde obdržel k provozování řeznické činnosti živnostenský list. Nejprve si pronajal obecní hostinec a zřídil zde i řeznický krám, později si zakoupil dům č. 46 na náměstí. Neustále rozšiřoval svoji živnost a jeho výrobky se dostávaly i na vzdálenější trhy, než byla Studená a okolí, neboť byly oblíbené pro svoji kvalitu a výbornou chuť. V roce 1899 na výstavě kuchařského umění ve Vídni obdržel za své výrobky zlatou medaili a záslužný kříž. V letech 1900 a 1902 následovaly další výstavy ve Vídni, Paříži a v Římě, kde mu byl uděleny čestné diplomy a další záslužný kříž za kvalitu vystaveného zboží.

Roku 1907 předal vedení firmy svému synu Janovi.

Jan Satrapa se řezníkem vyučil u svého otce a brzy se zapojil do práce ve firmě, která přerostla z živnosti v tovární provoz vybavený stroji. Stál i u vzniku všechny dodnes prosperujících masných podniků na Vysočině – Kosteleckých uzenin (1917), Vysočiny Hodice (1926) a Krahulíka (1928).

V prvním desetiletí dvacátého století požádal úřady o propůjčení titulu C.K. dvorní dodavatel, které mu bylo, vzhledem ke kvalitě výrobků, uděleno. Vedle uzenin všeho druhu, které dodával mimo jiné do Vídně, se zaměřil taktéž na výrobu masových konzerv, protože se mu podařilo získat výhodnou armádní zakázku na gulášové konzervy.

Po roce 1948, kdy byla firma znárodněna, pokračovala výroba pod názvem Masna Studená. Se zánikem samostatných řeznických živností docházelo k postupnému navyšování produkce. V šedesátých letech se továrna stala závodem národního podniku Jihočeský průmysl masný.

Protože poptávka po výrobcích neustále narůstala, a rekonstrukce a inovace původního zařízení zaostávala, bylo v roce 1972 rozhodnuto, po vzoru závodu v Plané nad Lužnicí, o zahájení výstavby nového masokombinátu. V roce 1978 byla do nových prostor přesunuta celá jatecká a bourárenská produkce a v roce 1980 i produkce uzenářská. Vzhledem k objemu výroby se začaly hledat způsoby uplatnění na zahraničních trzích. Po složitých vyjednáváních se podařilo otevřít možnost vývozu masa a masných výrobků téměř do celého světa a Masna Studená se stala jediným závodem v tehdejším Československu, který měl k této činnosti kompletní sadu oprávnění.

Ještě před rokem 1989 se masokombinát stal státním podnikem. Po roce 1990 se začaly formy vlastnictví i majitelé střídat poměrně často. Začátkem jednadvacátého století došlo k postupnému utlumení činnosti jatek a bourárny a Masna Studená se stala pouze výrobním závodem.

Od roku je 2000 kombinát součástí skupiny Agrofert a od roku 2012 je provoz Masna Studená součástí akciové společnosti Krahulík.

V dnešní době se závod věnuje především výrobě tepelně opracovaných trvanlivých a fermentovaných výrobků. Vyhlášený je i zabijačkový program, uváděný na trh pod značkou Od Nás, a jak podotýká současný ředitel Masny Viktor Vláčil, v brzké době se portfolio výrobků opět rozšíří o zajímavé překvapení.

  • Historie
  • František Satrapa
  • Jan Satrapa