Certifikace

Pro společnost Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí je kvalita výrobků základním kamenem úspěchu na trhu. Proto jsme si nad zákonnou povinnost týkající se každého výrobce zvolili i dodržování normy IFS Food, což je velmi přísný Evropský standard kvality a bezpečnosti potravin.

IFS Food certifikace

V roce 2003 zareagovali členové Německé maloobchodní federace a jejího francouzského protějšku na stále rostoucí požadavky spotřebitelů, zvyšující se odpovědnosti obchodníků, zvyšování náročnosti legislativních požadavků a globalizace dodávek výrobků a připravili jednotnou normu pro zajišťování kvality a bezpečnosti potravin. Norma IFS Food byla porovnána s dokumentem GFSI Guidance Document a je GFSI (Globální iniciativa pro bezpečnost potravin) schválena.

K mezinárodní normě pro potraviny se připojila také italská maloobchodní sdružení, dále pak i maloobchodníci ze Švýcarska a Rakouska. Současně připravovaná šestá verze normy už má podporovatele i z nedávno vytvořené severoamerické pracovní skupiny IFS a maloobchodníků ze Španělska, Asie a Jižní Ameriky.

Mezi základní cíle normy IFS Food i dalších norem IFS patří:

  • vytvoření společné normy s jednotným systémem hodnocení
  • spolupráce s akreditovanými certifikačními orgány a kvalifikovanými auditory schválenými IFS
  • zajištění porovnatelnosti a transparentnosti v celém dodavatelském řetězci

Audit IFS

Mít certifikát IFS znamená dodržovat náročné požadavky jdoucí napříč celou firmou. Řízení kvality a bezpečnosti, administrativa, výroba od příjmu suroviny až po nakládání s odpady, obchod, logistika, systém kontroly – zkrátka, norma popisuje do detailu všechny oblasti, s nimiž se lze ve výrobní firmě setkat. Kontrolní orgány pak jednou ročně prochází plnění veškerých požadavků jak v evidenci, tak přímo ve výrobních provozech. Hodnocení je v tomto případě percentuální, kdy procento vyjadřuje, na kolik je přísná norma plněna. Od 95% jsou podniky ve vyšší kvalitativní úrovni, od 75% v nižší a pod 75% splněných požadavků jim certifikát nepatří.

Společnost Krahulík – MASOZÁVOD Krahulčí dosáhla při letošním auditu skóre 98,68 %, což je v rámci IFS výsledek velmi nadprůměrný.

Vyznamenání za kvalitu společností DLG

Společnost DLG (Německá zemědělská společnost) je v Evropě vedoucí a nezávislou odbornou organizací pro ohodnocování kvality potravin a udělování cen za kvalitu. Svojí činností zajišťuje zlepšování kvality potravinářských výrobků na základě neutrálních a závazných standardů kvality, které byly stanoveny podle aktuálních vědeckých poznatků a na základě společností DLG vyvinutých a mezinárodně uznávaných testovacích metod.

Jsme držiteli několika zlatých, stříbrných a bronzových medailí za kvalitu našich výrobků.

  • Certifikace
  • Certifikace
  • Certifikace
  • Certifikace