Technické oddělení

Kontaktní údaje na technické oddělení oddělení společnosti Krahulík.

Vedoucí technického oddělení

Kameník Karel
e-mail: kamenik@krahulik.cz, tel. 567 145 152